Vad gör en konstkonsult?

Först och främst handlar det mycket om att hela tiden prioritera i olika samverkansprojekt. Det är landstinget, kommunerna i länet, det civila samhället och konstnärerna. Att ställa ut konst är inte alltid en självklarhet, utan det krävs mycket samarbete och någon behöver sitta som spindeln i nätet i uppdraget.

Först och främst handlar det mycket om att hela tiden prioritera i olika samverkansprojekt. Det är landstinget, kommunerna i länet, det civila samhället och konstnärerna. Att ställa ut konst är inte alltid en självklarhet, utan det krävs mycket samarbete och någon behöver sitta som spindeln i nätet i uppdraget.å

Förutom att få till ett självklart samarbete så handlar det om att vårda kulturens arv och ständigt utveckla området. Hur gör man på bästa sätt för att nå ut till så många människor som möjligt? Vad krävs för att lyfta fram den enskilda konstnären? Detta är några av alla frågor som en konstkonsult dagligen arbetar med. Uppdraget kräver tålamod och fingerkänsla för att få allt och fungera.